Đối với lao động thời vụ làm dưới 3 tháng thì MST TNCN thì phải đăng ký ngay tại…

Đối với lao động thời vụ làm dưới 3 tháng thì MST TNCN thì phải đăng ký ngay tại thời điểm phát sinh lương có đúng k a?
Còn nếu cuối năm đăng ký MST trước thời điểm nộp quyết toán thuế TNCN có được k ạ?
Mọi người cho e xin ý kiến với!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note October 23, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Đối với lao động thời vụ làm dưới 3 tháng thì MST TNCN thì phải đăng ký ngay tại…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *