Doanh nghiệp có tồn kho ảo cao. Giờ em muốn giảm tồn kho thì có cách nào không mọi người???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet