Công ty em sắp có đoàn Kiểm toán Nhà nước về làm việc. Có bác nào đã từng tiếp Đoàn chưa ạ. Cần chuẩn bị những hòi sơ, giấy tờ, thủ tục gì ạ. Các bác tư vấn em với. Tiếp đoàn Thuế thì nhiều rồi nhưng đoàn này thì lần đầu nên em lo quá ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet