Cả nhà ơi cho mình hỏi có ai biết PM kế toán nào dùng được cho cả hệ thống, hợp …

Cả nhà ơi cho mình hỏi có ai biết PM kế toán nào dùng được cho cả hệ thống, hợp nhất cho cả bán hàng, nhân sự, CSKH sử dụng thẻ, quản ký kho hàng bằng mã vạch không mách cho mình với? Xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi cho mình hỏi có ai biết PM kế toán nào dùng được cho cả hệ thống, hợp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *