#Bảo_hiểm_bắt_buộc: Tại sao Doanh nghiệp tìm mọi cách để trốn? Nguyên nhân liệu có như chúng ta nghĩ vì phần thu 32%.
Bước vào năm 2018, chúng ta sẽ thấy nhiều Chủ doanh nghiệp “vữa” và “nỏ”? (sau đây tạm gọi là Tiểu thương) đặt ra cho nhiều bạn Kế toán câu hỏi:
– Em làm sao để công ty mình đóng BH bắt buộc ít thôi hoặc không phải đóng là tốt nhất.
– Chế ra hợp đồng dưới 30 ngày thì chế.
– Em làm sao lấy thêm chi phí nhân công vào đi nhưng đừng để đóng bảo hiểm chứ không năm nay lãi đóng thuế thì chết…
– và khoảng 1.000 câu hỏi nữa nhằm mục đích sau cùng Tối đa hoá chi phí, trốn đóng bảo hiểm bắt buộc.
Thoạt nghe thì cũng thương cho Doanh nghiệp thật vì cám cảnh khoản chi phí 32% trực tiếp đi thẳng vào Dạ dày doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến Nguồn vốn lưu động phục vụ kinh doanh trong ngắn hạn và những tác động khác.
Nhưng khi đi vào tìm hiểu kỹ thì lý do của các Tiểu thương này không hề như chúng ta thấy và nghĩ, phần suy nghĩ 32% là biện hộ cho túi tham của Tiểu thương. Vấn đề mấu chốt ở đây là Tiểu thương không thể đóng và không muốn đóng 32% cho những con người chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ chi trả đồng lương nào và tạm gọi những nhân công đó chỉ tồn tại trên 1 tờ chứng minh thư phô tô duy nhất…1 doanh nghiệp hoạt động có tầm 25 người nhưng hồ sơ quyết toán đến gần 90 cá nhân có mã số thuế cá nhân…và sẽ nhiều bạn thắc mặc tại sao có hồ sơ kê khai cấp mã số cá nhân thức nhưng bị trùng hoặc đã có mã..??????
– Ở đây có báo nhiêu kế toán có cùng quan điểm này xin cho em thêm tí kiến thức để phục vụ các ông chủ tốt hơn???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet