Mọi người chỉ giúp mình nơi học và khoá học ngăn hạn nào để có thể kế toán nội b…

Mọi người chỉ giúp mình nơi học và khoá học ngăn hạn nào để có thể kế toán nội bộ cty vừa .
Mình ơ sg … cám ơn mọi ngừoi !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *