Mọi người chỉ giúp mình nơi học và khoá học ngăn hạn nào để có thể kế toán nội bộ cty vừa .
Mình ơ sg … cám ơn mọi ngừoi !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet