Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức.
Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BCTC kèm theo các thông tin như hình.
Hông biết các Chi cục khác thì sao nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet