Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức. Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BC…

Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức.
Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BCTC kèm theo các thông tin như hình.
Hông biết các Chi cục khác thì sao nhỉ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Chi cục Thống kê Q. Thủ Đức. Năm nay không cần nộp phiếu khảo sát chỉ cần nộp BC…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *