Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được…

Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 4, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *