Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được…

Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

2 thoughts on “Cho em hỏi hóa đơn bán hàng năm 2017 bị sai tên và địa chỉ mình làm BBDC có được…

  1. Sao c k làm điều chỉnh 2017. Đưa chủ ký là đc mà. Đâu ảnh hưởng đến số tiền gì đâu. Theo ý kiến of e

  2. hóa đơn bán hàng bên chị mua vào năm 2017 bị sai địa chỉ giờ vẫn điều chỉnh dc mà đúng ko

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *