Giới thiệu

Đây là ứng dụng tổng hợp các tình huống  – thắc mắc của các bạn kế toán trên các Forum, Group KẾ  TOÁN….
+ Lợi ích của ứng dụng :
– Học hỏi được thêm nhiều điều về kế toán thực tế  ==> Rất cần thiết cho kế toán 
– Đọc được những tình huống kế toán thực tế trong các doanh nghiệp/ công ty ==> Biết người trăm trận trăm thắng
– Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ các anh chị kế toán đi trước ==> Giúp ích công việc kế toán sau này
– Nếu bạn có thắc mắc về kế toán  – có thể hỏi trực tiếp trên ứng dụng và sẽ có nhiều anh / chị kế toán khác trả lời giúp bạn ==>Tuyệt vời !!!
** Chú ý :
– Ứng dụng ” Tình huống kế toán ” là miễn phí , không thu bất kỳ phí nào, Không có bất kỳ quảng cáo nào.
– Ứng dụng ” Tình huống kế toán “chỉ phục vụ cho việc tham khảo về kế toán , và học tập …..
** Một số hình ảnh ứng dụng: 
b7 G3 G5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.