Mấy nay ae nào đang Khai và Nộp thuế thấy bị TCT cho đợi và chờ thử lòng kiên nhẫn thì nay tranh thủ đường thông hè thoáng mình Hoàn Thành Kê Khai đi nhá.

@

⚡⚡⚡Khai & Nộp Thuế Tháng 6 và Quý 2/2019

??Quý 2/19 thêm 15 tỉnh thành (Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Đồng Nai

) chuyển qua eTax Khai và Nộp Thuế

??NNT không biết mình nộp qua iHTKK hay eTax thì cứ thực hiện thao tác đăng nhập vào iHTKK rồi sẽ biết vì sao lại thế.

??‍♂️ACE tự xác định đơn vị mình cần nộp những Tờ khai và Tiền Thuế theo Kỳ (Tháng or Quý) để gửi cho TCT nhé.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet