Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp từ chiều đến giờ vẫn chư…

Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp từ chiều đến giờ vẫn chưa xong ạ. :(((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 29, 2019

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *