Ngày 13/6/2019, Cục thuế TP,HCM đã có văn bản số 6054/CT-TTHT về việc hướng dẫn Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử

“Cục thuế cho rằng việc xuất hóa đơn điện tử với nội dung dịch vụ theo bảng kê chi tiết đính kèm là phù hợp với quy định hiện hành”.

Như vậy, Hóa đơn thì là Hóa đơn điện tử – Chữ số

Bảng kê đính kèm thì in ra giấy chữ ký thật và đóng dấu.

Mình xuất hóa đơn bạn nào đòi Hóa đơn điện tử phải chi tiết hết mặt hàng là mình không chịu đâu nhá.

Nhiệt liệt

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet