Cty vốn 7 tỷ. Cuối năm trên bctc: tiền mặt tồn 30 tỷ, công nợ 331 là 50 tỷ. Câu hỏi đặt ra: làm sao để giảm tiền mặt, giảm 331 cho hợp lý. Và nếu thuế bắt giải trình bạn sẽ lý do lý trấu thế nào cho hợp lý. Anh em nhà kế vào cân não nào.??. P/s: nguyên nhân là do một kế toán nội bộ học hết lớp 12, chưa qua trường lớp đào tạo nào cùng một ông sếp mù tịt về kế toán đạo diễn. Cty có sản xuất kinh doanh thực tế nha mấy you.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet