Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc – Quy định về BHXH từ năm 2018 – VnDoc.com

Xin phép Admin chút, em chia sẻ cho mọi người quy định mới ạ.
Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc.
Mọi người tham khảo này

Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc – Quy định về BHXH từ năm 2018 – VnDoc.com

Tải Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc, Hiện nay, lao động ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên mới phải đóng BHXH. Tuy nhiên bước sang năm 2018, quy định này đã được thay đổi. VnDoc.com mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note September 13, 2017

account_box admin

17 thoughts on “Năm 2018: HĐLĐ từ đủ 01 tháng trở lên phải đóng BHXH bắt buộc – Quy định về BHXH từ năm 2018 – VnDoc.com”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *