Xử lý tồn kho âm trên sổ kế toán. Vừa rồi tôi được 1 chị làm chủ 3 cty mời tôi …

Xử lý tồn kho âm trên sổ kế toán.

Vừa rồi tôi được 1 chị làm chủ 3 cty mời tôi đến tư vấn cách xử lý hàng tồn kho âm trên sổ kế toán, thực tế trong kho thì vẫn còn hàng.

Đối chiếu số lượng trên hóa đơn mua vào, bán ra đều thấy khớp với nhập, xuất trên sổ kế toán nhưng tồn kho lại là số âm.

Lúc đó tôi nghĩ ngay có thể trên tờ khai nhập khẩu khai ít hơn số lượng thực nhập để trốn thuế. Nhưng các mặt hàng này là các bộ phận nhân tạo thay thế cho người bệnh nên được miễn thuế NK và không chịu thuế GTGT thì khai gian dối để làm gì. Trong khi bán ra là các bệnh viện lớn của Nhà nước phải qua nhiều phòng ban kiểm duyệt và thanh toán bằng chuyển khoản.

Đem những thắc mắc này nói với chị chủ sao thấy vô lý quá, chị ấy vẫn khẳng định nhập khẩu đúng số lượng tờ khai hải quan, hàng trong kho còn. Chị thuê em về là để tư vấn và xử lý cho chị, kế toán trước không xử lý được chị cho nghỉ việc rồi.

Nhờ các bạn kế toán cho xin ý kiến góp ý.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note August 22, 2017

account_box admin

25 thoughts on “Xử lý tồn kho âm trên sổ kế toán. Vừa rồi tôi được 1 chị làm chủ 3 cty mời tôi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *