Em đang tính lương nhân viên theo mức độ hoàn thành công việc tách biệt lương cơ…

Em đang tính lương nhân viên theo mức độ hoàn thành công việc tách biệt lương cơ bản đóng bảo hiểm. Việc tính lương theo mức độ hoàn thành công việc do quy chế công ty hay có theo luật nào không. Em giờ làm đánh giá mức độ hoàn thành theo hệ số hay phần trăm. Cái đó để đẩy lương cao lên vì lương cơ bản thấp không đủ bù đắp doanh thu. Chị nào đã làm rồi có gì comment hộ em

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note July 20, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em đang tính lương nhân viên theo mức độ hoàn thành công việc tách biệt lương cơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *