Tâm sự sau mùa quyết toán ?
Doanh nghiệp doanh thu thì vài tỉ, hoá đơn đầu vào thì chẳng có bao nhiêu. Toàn linh tinh ăn uống với dầu diesel, được lèo tèo vài cái hoá đơn NVL 10 mấy hai mươi triệu. Nhân viên thì chưa được chục người, đóng bh mức lương tối thiểu. Hoá đơn đầu ra thì có cái làm thiệt, có cái gửi thêm giá trị, cứ mặc sức xuất thêm để lấy cái lợi trước mắt là % hoá đơn. Mà chẳng nghĩ gì đến kế toán. Thuế TNDN thì chỉ ưng nộp vài ba triệu thôi. Cuối cùng khổ kế toán chứ khổ ai ? thiệt nhiều khi muốn bỏ nghề quá mấy bác 🙂

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet