Công ty nhận chăm sóc trồng cây ( ngắn ngày :3-6 tháng thu hoạch _ loại thu hoạc…

Công ty nhận chăm sóc trồng cây ( ngắn ngày :3-6 tháng thu hoạch _ loại thu hoạch 1 lần) cho một công ty khác: từ khâu làm đất, cây giống, chăm sóc (phân bón/ thuốc trừ sâu/nhân công làm sạch…). Công việc kết thúc khi cây bắt đầu thu hoạch là bàn giao. Như vậy nên định hình sản phẩm để tính giá thành là gì:
1. theo cây trồng
2. theo diện tích đất
3. theo lô ( vì mỗi lần chủ đầu tư sẽ giao khoán một số lượng/diện tích cho trước)
Theo các anh chị nên chọn sp nào hoặc có cách định hình sp nào khác ?

Cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 3, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *