Xin phép admin BCTC 2017 thì cũng đã xong, bây giờ xin phép đc lập topic về thuế…

Xin phép admin
BCTC 2017 thì cũng đã xong, bây giờ xin phép đc lập topic về thuế TNCN, ACE mỗi người chia sẻ ý tưởng để chúng ta cùng bắt tay đoàn kết thực hiện tốt nhất, tận dụng tối đa CF nhân công 2018 đi ạ? Bác Thức cho cả nhà xin cao kiến với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 2, 2018

account_box admin

24 thoughts on “Xin phép admin BCTC 2017 thì cũng đã xong, bây giờ xin phép đc lập topic về thuế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *