Nhà mình ơi cho mình hỏi cty mình mới thành lập chưa phát sinh gì mình nộp tờ kh…

Nhà mình ơi cho mình hỏi cty mình mới thành lập chưa phát sinh gì mình nộp tờ khai thuế tncn cứ bị lỗi là: tờ khai thiếu phụ lục kèm theo là sao nhỉ. Vì chưa phát sinh nên tờ khai trắng mà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 1, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Nhà mình ơi cho mình hỏi cty mình mới thành lập chưa phát sinh gì mình nộp tờ kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *