Anh chị trong group giúp e với ạ. E nôp đc BCTC rồi nhưng Khi nộp Thuyết minh th…

Anh chị trong group giúp e với ạ. E nôp đc BCTC rồi nhưng Khi nộp Thuyết minh thì gặp lỗi ” đang tải thư viện” . Chờ hoài k đc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 30, 2018

account_box admin

15 thoughts on “Anh chị trong group giúp e với ạ. E nôp đc BCTC rồi nhưng Khi nộp Thuyết minh th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *