Mọi người ơi có khi nào vốn chủ sở hữu âm ko ạ? đơn vị hành chính sự nghiệp ko c…

Mọi người ơi có khi nào vốn chủ sở hữu âm ko ạ? đơn vị hành chính sự nghiệp ko có vốn điều lệ, chỉ có góp dc 5.1 tỷ vốn nhưng lỗ lũy kế qua nhiều năm đến 5.6 tỷ .
Bây giờ vốn chủ sở hữu trên bctc bị âm.
Để như vậy có được ko ạ? hoặc có cách gì giải quyết ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 28, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người ơi có khi nào vốn chủ sở hữu âm ko ạ? đơn vị hành chính sự nghiệp ko c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *