Anh/Chị cho em hỏi này với, bên em có 1 số lao động (ko phải uỷ quyền quyết toán…

Anh/Chị cho em hỏi này với, bên em có 1 số lao động (ko phải uỷ quyền quyết toán) có phát sinh thu nhập nhưng không phát sinh thuế TNCN , vậy em có phải xuất hoá đơn khấu trừ thuế TNCN ko ah?. Tks Anh/Chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 27, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh/Chị cho em hỏi này với, bên em có 1 số lao động (ko phải uỷ quyền quyết toán…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *