Các anh chị cho em hỏi: em kê khai BCTC cho cty năm đầu tiên, gộp từ tháng 10/20…

Các anh chị cho em hỏi: em kê khai BCTC cho cty năm đầu tiên, gộp từ tháng 10/2016 kỳ kê khai trên HTKK chỉ chọn dc giai đoạn trong năm 2017 thì phải làm tnao ạ? Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 20, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị cho em hỏi: em kê khai BCTC cho cty năm đầu tiên, gộp từ tháng 10/20…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *