Cả nhà mình ơi! cho em hỏi thời gian công ty tạm ngưng có nên trích khấu hao tài…

Cả nhà mình ơi! cho em hỏi thời gian công ty tạm ngưng có nên trích khấu hao tài sản cố định không ạ ? em cảm ơn cả mình mình nhiều !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 17, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *