Các bác ơi cho e hỏi với. E nộp lại BCTC năm 2014. E cứ nộp bình thường phải kh…

Các bác ơi cho e hỏi với. E nộp lại BCTC năm 2014. E cứ nộp bình thường phải không ạ. ( không có chỗ bổ sung lần thứ … như tờ khai)
Cám ơn cả nhà giúp e nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 16, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Các bác ơi cho e hỏi với. E nộp lại BCTC năm 2014. E cứ nộp bình thường phải kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *