Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi: Hóa đơn thuê 05 xe từ tháng 01/2017 đến tháng …

Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi:
Hóa đơn thuê 05 xe từ tháng 01/2017 đến tháng 03/2017 xuất ngày 31/03/2017 (Quý I) :
Đơn giá 01 tháng: 48.000.000 * 3 tháng = 144.000.000 đ
VAT 10%: 14.400.000 đ
Nhưng đến tháng 04/2017 mới nhận hóa đơn, nên phải kê khai thuế vào quý II.2017
Vậy khi hạch toán thuế, mình nên hạch toán như thế nào ạ:
Mình định hạch toán: tại ngày 01/04/2017:
Nợ 6421
Nợ 1331
Có 331
Nhưng mình lại sợ sai, vì số tiền khá lớn, mình hạch toán như vậy, là chi phí của quý 1, nhưng lại hạch toán vào quý 2.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 10, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà ơi, vui lòng cho mình hỏi: Hóa đơn thuê 05 xe từ tháng 01/2017 đến tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *