Các ac giúp e với ạ.
Em nộp qt thuế tncn gặp tình trạng này ạ.
Lỗi là do : thiếu phụ lục đi kèm.
Công ty em không phát sinh thuế tncn.
Khi em kiết xuất ra để ký điện tử thì k có các phụ lục đằng sau ạ.
Các ac chỉ e cách khắc phục với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet