Em có một số vấn đề về thuế tncn. Kính mong các anh chị giúp đỡ giải đáp A/ nld …

Em có một số vấn đề về thuế tncn. Kính mong các anh chị giúp đỡ giải đáp
A/ nld làm cty A tưt t1 den thang 5 nghỉ việc (hop dong 12 tháng). Em không khấu trừ do tính sót nói chung là làm việc nhiều tẩu hoả
Vậy:
1 em thử tính thu nhập chia 5 tháng giảm trừ có đúng không ạ hay là chia 12 tháng (cty A)
2 dn có bị thuế địa phương phạt không nếu em ko khấu trừ nld

B/ nld làm cty B từ 6 den t12
Vậy:
1 cty A vượt, công ty B ko vượt. Nhưng cộng lại vượt phải nộp thuế thì jo khai ở đâu và có bị phạt ko.

C/ trường hop nld nghỉ bên cty A tháng 5 sau do không làm ở đâu trong năm nữa. Vậy số thu nhập của người đó (cty A) có được giảm trừ 12 tháng ko.
Kính mong a chị chỉ giáo ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em có một số vấn đề về thuế tncn. Kính mong các anh chị giúp đỡ giải đáp A/ nld …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *