Cho em hỏi sổ BHXH e nghỉ hơn 2 năm rồi, giờ muốn rút bh thì cần làm những thủ t…

Cho em hỏi sổ BHXH e nghỉ hơn 2 năm rồi, giờ muốn rút bh thì cần làm những thủ tục gì ạ?(Quyết định thôi việc đã bị mất). E cảm ơn mn nhiều ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note March 1, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cho em hỏi sổ BHXH e nghỉ hơn 2 năm rồi, giờ muốn rút bh thì cần làm những thủ t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *