Cả nhà ơi! Ai đã từng giải trình với thuế trường hợp người lao động có mã số thu…

Cả nhà ơi! Ai đã từng giải trình với thuế trường hợp người lao động có mã số thuế không trùng với chứng minh nhân dân trong quyết toán thuế TNCN giúp em với. Em xin cám ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà ơi! Ai đã từng giải trình với thuế trường hợp người lao động có mã số thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *