cả nhà cho em hỏi với có ai vay vốn ngân hàng VPbank sao kê họ in chỉ toàn là ph…

cả nhà cho em hỏi với có ai vay vốn ngân hàng VPbank sao kê họ in chỉ toàn là phí không có khoản ủy nhiệm chi nào trong là sao.mình hỏi thì bên ngân hàng họ bảo khách hàng nào họ cũng in sao kê như vậy

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 26, 2018

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà cho em hỏi với có ai vay vốn ngân hàng VPbank sao kê họ in chỉ toàn là ph…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *