Em vừa mới nghe được thông tin từ quán trà đá vỉa hè. Các doanh nghiệp có giao d…

Em vừa mới nghe được thông tin từ quán trà đá vỉa hè. Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết khi nộp báo cáo tài chính phải nộp thêm báo cáo giao dịch liên kết. Bác nào làm doanh nghiệp nước ngoài cho em hỏi có đúng vậy không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 24, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Em vừa mới nghe được thông tin từ quán trà đá vỉa hè. Các doanh nghiệp có giao d…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *