Giờ e mới phát hiện ra là tờ khai quý 3 của em bị thiếu 2 hóa đơn bán ra tổng tr…

Giờ e mới phát hiện ra là tờ khai quý 3 của em bị thiếu 2 hóa đơn bán ra tổng trị giá 1.428.000. Em vẫn chưa nộp BCTC năm, vậy giờ em phải nộp lại tờ khai quý 3 và nộp tiền chậm nộp thuế GTGT đúng khôg ạ? Tiền nộp chậm tính như thế nào ạ?
Cảm ơn anh chị ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 23, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Giờ e mới phát hiện ra là tờ khai quý 3 của em bị thiếu 2 hóa đơn bán ra tổng tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *