Anh chị cho em hỏi ạ, nghỉ mấy ngày tết, giờ em mới bắt tay vào công việc, nhưng…

Anh chị cho em hỏi ạ, nghỉ mấy ngày tết, giờ em mới bắt tay vào công việc, nhưng bị lỗi SQL phần mềm misa 2017 như hình ảnh bên dưới, em đã khắc phục theo hướng dẫn vẫn không được, anh chị giúp em khắc phục lỗi với ạ, em cảm ơn
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 19, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi ạ, nghỉ mấy ngày tết, giờ em mới bắt tay vào công việc, nhưng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *