anh chị cho e hỏi: chuyển tiền từ TK công ty -> tk riêng của GĐ thì có đc tính l…

anh chị cho e hỏi: chuyển tiền từ TK công ty -> tk riêng của GĐ thì có đc tính là rút tiền về quỹ ko? Hay cho vào tạm ứng. Nếu tạm ứng thì biết đưa ra lý do gì để sau thanh toán tạm ứng?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 9, 2018

account_box admin

13 thoughts on “anh chị cho e hỏi: chuyển tiền từ TK công ty -> tk riêng của GĐ thì có đc tính l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *