các ac có ai có file excel tính thuế thu nhập cá nhân k cho em xin e học hỏi với…

các ac có ai có file excel tính thuế thu nhập cá nhân k cho em xin e học hỏi với ạ. e cũng mới làm kế toán năm nay xếp e bảo phải làm thuế TNCN. mà e cung lo quá.ac có những lưu ý gì bảo e với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 7, 2018

account_box admin

23 thoughts on “các ac có ai có file excel tính thuế thu nhập cá nhân k cho em xin e học hỏi với…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *