Chào cả nhà, cho mình hỏi cái này chút. bên mình có tiền thưởng tết trong tháng …

Chào cả nhà, cho mình hỏi cái này chút. bên mình có tiền thưởng tết trong tháng 2. vậy mình có nên cộng cả lương tháng 2 và tiền thưởng tháng 2 để tính thuế theo biểu lũy tiến k? hay là cứ tính theo mức 10% hoặc tự khấu trừ theo mức mà mình thấy là thích hợp để cuối năm k phải xin hoàn lại thuế thừa? liệu hàng tháng có phải bắt buộc khấu trừ toàn bộ thu nhập theo biểu lũy tiến k? hay cuối năm mới là chốt số phải đóng? cảm ơn các bạn nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 2, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà, cho mình hỏi cái này chút. bên mình có tiền thưởng tết trong tháng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *