Hôm nay em mới nhận được thông báo này. Mà em chưa có kinh nghiệm gì về vụ này, …

Hôm nay em mới nhận được thông báo này. Mà em chưa có kinh nghiệm gì về vụ này, hội mình ai có kinh nghiệm bảo giúp em phải làm những gì với ạ. Mong mọi người giúp đỡ. Em cảm ơn¡¡¡¡


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Hôm nay em mới nhận được thông báo này. Mà em chưa có kinh nghiệm gì về vụ này, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *