Cả nhà ơi, cho mình hỏi: Hóa đơn đầu vào xuất ngày 30/06/2017, nhưng đến tháng 1…

Cả nhà ơi, cho mình hỏi: Hóa đơn đầu vào xuất ngày 30/06/2017, nhưng đến tháng 12/2017, mình mới nhận được hóa đơn, và đưa vào kê khai thuế quý 4 năm 2017. Vậy khi hạch toán sổ sách mình hạch toán hóa đơn này như thế nào ạ?Vì nếu mình nhập mua hàng vào ngày 30/06/2017 thì sẽ lệch phần thuế, vì thuế sang đến quý 4 mới kê khai? Cả nhà giúp mình với ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *