Cả nhà ơi tình hình là tết nhất đến nơi rồi, bên em có hóa đơn đầu vào tiền chi …

Cả nhà ơi tình hình là tết nhất đến nơi rồi, bên em có hóa đơn đầu vào tiền chi phí mua quà tết đi chúc tét vậy hóa đơn đó có được cho vào kê khai khấu trừ ko ạ và một trường hợp nữa là bên em có mua hàng của nhà CC xong lại bán lại cho họ mặt hàng khác tổng giá trị hàng là 624 triệu họ đã trả 324 triệu còn 300 triệu họ bảo trừ vào đối trừ công nợ vậy khi làm công nợ trên hóa đơn em có được bù trừ công nợ như vậy được ko ạ xin cả nhà cho em ý kiến với ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi tình hình là tết nhất đến nơi rồi, bên em có hóa đơn đầu vào tiền chi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *