Bạn nào rành chữ ký số cho mình nhờ chút, mình tải java nhiều lần mà vẫn không nộp tiền được.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet