cả nhà ơi giúp e với ạ. e đang làm báo cáo thực tập,e làm về công ty xây dựng th…

cả nhà ơi giúp e với ạ.
e đang làm báo cáo thực tập,e làm về công ty xây dựng thì nên làm đề tài gì ạ.và làm về công ty dịch vụ thì làm về đề tài gì ạ.mong mọi người cho e gợi ý với.
thanks all.hí hí

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

One thought on “cả nhà ơi giúp e với ạ. e đang làm báo cáo thực tập,e làm về công ty xây dựng th…”

  • công ty xây dựng nên chọn đề tài về giá thành hoặc tscđ. công ty dịch vụ nên chọn đề tài về doanh thu – chi phí và xđ kqua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *