Cả nhà cho mình hỏi với. Mình lập giấy nộp tiền thuế môn bài xong ký điện tử để …

Cả nhà cho mình hỏi với. Mình lập giấy nộp tiền thuế môn bài xong ký điện tử để nộp thuế mà không thấy nó hiện lên mã pin gì cả. Mình cài lại javar mà vẫn không được. Có ai biết vì sao không chỉ giúp mình với. Cảm ơn cả nhà ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 21, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi với. Mình lập giấy nộp tiền thuế môn bài xong ký điện tử để …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *