các tiền bối cho em hỏi tất cả những chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu, như l…

các tiền bối cho em hỏi tất cả những chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu, như lưu công, hạ vỏ, thuế nhập khẩu, hoặc các phí dịch vụ khác…. sẽ được hạnh toán như thế nào trên phần mềm misa để chính xác nhất ạ? em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

2 thoughts on “các tiền bối cho em hỏi tất cả những chi phí liên quan đến hàng nhập khẩu, như l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *