✔Góc khó hiểu ạ: rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.?
Mình đăng ký tài khoản trên công thông tin quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn. mình đã đăng ký tài khoản thành công. Nhưng khi mở đăng ký trưc tuyến thì ra như hình ảnh bên dưới. (toàn bị tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác)
❗Mật khẩu, tên đăng nhập mình khẳng định không ghi sai.
Cảm ơn mọi người đã xem bài.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet