cứu cứu!!! em đang cần gấp ạ.anh chị nào am hiêu về máy tính giúp em với ạ, e nâ…

cứu cứu!!! em đang cần gấp ạ.anh chị nào am hiêu về máy tính giúp em với ạ, e nâng cấp htkk từ 3.4.1 lên 3.8.1 không được ạ. giờ máy báo lỗi không vào được htkk nữa.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

3 thoughts on “cứu cứu!!! em đang cần gấp ạ.anh chị nào am hiêu về máy tính giúp em với ạ, e nâ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *