Em nộp phí môn bài mà cứ báo đang ký điện tử :((, anh/chị chỉ em cách sửa với ạ….

Em nộp phí môn bài mà cứ báo đang ký điện tử :((, anh/chị chỉ em cách sửa với ạ. Em cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em nộp phí môn bài mà cứ báo đang ký điện tử :((, anh/chị chỉ em cách sửa với ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *