Tuyển 5 bạn học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế. Không thu học phí…

Tuyển 5 bạn học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế. Không thu học phí. Có thể bố trí Học buổi tối. Học tại khu đô thị Cầu hạc, phường đông thọ TP thanh hoá. Liên hệ cho mình 0943326111

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *