Các cao nhân cho e hỏi: làm sao hợp lý chi phí vrs máy bay của sếp và vk con sếp…

Các cao nhân cho e hỏi: làm sao hợp lý chi phí vrs máy bay của sếp và vk con sếp vào chi phí hợp lý ạ.

Công ty e sếp ng hàn quốc, ông kêu e đặt vé dưới danh nghĩa cty để đưa vào chi phí . Các anh chị giàu chỉ em với ạ .
E cảm ơn nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Các cao nhân cho e hỏi: làm sao hợp lý chi phí vrs máy bay của sếp và vk con sếp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *